Gl. Hobrovej 3A, 9550 Mariager, Tlf.: 97115450 
 
  Om Regnbuen
 
Adresse
Børnehuset Regnbuen
Gl. Hobrovej 3A
9550 Mariager
 

Telefon.
Kontor:         97115450
Alrummet:    97115451

Pædagogisk Leder
Pia Mørk Jensen
Mobil: 21 39 47 06
E-mail
piaje@Mariagerfjord.dk
 

Dagtilbudsleder
Linda Ellesøe Hessellund 
Mobil: 29 65 32 66
E-mail

lhess@mariagerfjord.dk

 

Særlige kendetegn.
Børnehuset Regnbuen ligger i dejlige omgivelser tæt på idrætsfaciliteter, skov og fjord, det betyder at vi har mulighed for at give børnene mange gode oplevelser i naturen.

Børnehuset Regnbuen er en integreret institution med plads til 24 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Børnehave og vuggestue har et tæt samarbejde. Vi åbner og lukker i fællesskab, og er slået sammen i perioder hvor vi er lavt bemandet eller afvikler ferie. 

 

Åbningstid
Mandag – torsdag 6.30 – 17.00
Fredag                 6.30 – 15.45

I det omfang det er muligt arrangerer vi fællespasning med Lærkebo og Rabalderstræde  i påsken, sommerferien og mellem jul og nytår.

 

Personale.
I Regnbuen er der primært uddannet personale. Det betyder at vi har en høj faglighed, og at alle ansatte kan varetage alle opgaver.

I Børnehaven er der 2 pædagoger, samt en lønnet studerende

I Vuggestuen er der 3 pædagoger
samt pædagogmedhjælpertimer

1 Pædagogik leder

1 Køkkenassistent

1 Rengøringsassistent

 


Sidst opdateret 4. januar 2017