Gl. Hobrovej 3A, 9550 Mariager, Tlf.: 97115450 
 
  Velkomstfolder
 

Velkommen

i

Børnehuset Regnbuen


Åbningstid:

Mandag – torsdag  6.30 – 17.00
Fredag                  6.30 – 15.45

 

Når man skal starte i børnehave eller vuggestue, er det noget nyt og spændende, der skal til at ske. Her i Regnbuen er vi nogle voksne og børn, der gerne vil hjælpe med, at vise Jer til rette og gøre alt det nye lidt nemmere.

Vi håber denne pjece kan hjælpe med, at give jer et lille indblik i hvad det vil sige at gå i børnehave eller vuggestue.

Det er vigtigt, at I føler jer trygge og er glade for at komme i Regnbuen, derfor lægger vi stor vægt på en god daglig kontakt med forældrene. Det er vigtigt at vi får talt om børnenes liv og oplevelser og at I kommer til os, hvis der er noget, der bekymrer jer.


Børnehuset Regnbuen
Børnehuset Regnbuen er en integreret institution med 24 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vuggestuen og børnehave har hvert sit eget grupperum. Børnehaven er opdelt over flre rum med forskellige funktioner.

Om eftermiddagen er der mulighed for at lave aktiviteter eller lege på tværs af alder.

Børnehave og vuggestue har et tæt samarbejde. Vi åbner og lukker i fællesskab, og er slået sammen i perioder hvor vi er lavt bemandet eller afvikler ferie.


Kontaktpædagog
Det er pædagogerne i grupperne, som er børnenes kontaktpædagoger. Kontaktpædagogen har det overordnede ansvar for barnets trivsel og udvikling, og det er kontaktpersonen der afholder samtaler.


Legetøj
Børnene må gerne have deres eget legetøj med, men det er en god ide at begrænse det. Det er på eget ansvar, så I skal huske at skrive navn på legetøjet. Vi opfordrer børnene til at lægge legetøjet på deres rum, når det ikke er i brug.


Middagssøvn
Vuggestuebørnene sover efter behov i vuggestuens krybber eller barnevogne.

Når Jeres barn kommer i børnehave, er der stadig mulighed for at sove middagssøvn, hvis der er behov for det.


Fødselsdage
Fødselsdagen fejres som I ønsker det, enten hjemme hos Jer eller i Institutionen. Hvis personalet skal deltage, skal alle i barnets gruppe inviteres med. Hvis jeres barn har en bedste ven i den anden gruppe, er det muligt at invitere vedkommende med. Har I ønsker om, hvilken dag fødselsdagen skal holdes, imødekommer vi så vidt muligt dette. Børnene skal ikke have gaver med, vi laver en fællesgave fra hele gruppen.

 

Udeliv
I Regnbuen har vi en stor og dejlig legeplads. Vi har skoven som nærmeste nabo og har ikke langt til Fjorden. Der er masser af muligheder. Vi er ude i al slags vejr, så det er vigtigt at holde øje med vejrudsigten og give Jeres børn passende tøj med. Børnene skal have skiftetøj liggende i institutionen samt en rulle affaldsposer til vådt/beskidt tøj.

På legepladsen bevæger børnene sig meget, det ene øjeblik er de her det andet der. Der bliver pjasket med vand, gravet store huller, moslet og lavet bål. Derfor kan vi ikke altid sige præcis, hvor jeres barn er, men vi ved nogenlunde, hvor de er og hvem de leger med.

Det kan være rart at have noget kendt med hjemmefra, derfor kan det hjælpe barnet at huske yndlingsbamsen eller andet, der betyder noget for barnet.


Når I afleverer jeres barn
Personalet bestræber sig på at møde børn og forældre i garderoben om morgenen. Vi mener, at det giver en god start på dagen og barnet får en følelse af at være velkommen i institutionen. Desuden er der mulighed for at udveksle vigtige informationer om barnet og barnet kan få hjælp til at tage afsked med forældrene. Husk at fortælle, hvis andre henter Jeres barn.

Det kan være svært at tage afsked når I afleverer barnet om morgenen. Ud over at I altid kan bede personalet om hjælp, er her et par gode råd:

  • Man skal undgå at ”snige” sig væk, mens barnet ikke ser det. På den måde ved barnet aldrig, hvor det har far eller mor. Sig ordentlig farvel, også selv om det fremkalder tårer.
  • Gør afskedsritualet så kort som muligt. Sig for eksempel: ”Nu tager jeg på arbejde, og så henter jeg dig i eftermiddag, når du har spist frugt”. Barnet kender ikke klokken, så det skal have noget andet at forholde sig til.
  • Hvis barnet græder ved afskeden, kan man altid ringe til institutionen. Barnet løber måske glad rundt og leger, få minutter efter man er gået, og der er ingen grund til unødig bekymring.

 

Når I henter jeres barn
Ligesom det er vigtigt med en god start, er det også vigtigt at børnene får afsluttet dagen godt. Det hjælper børnene, hvis I
viser interesse for deres dag i institutionen, hvis I hjælper med at afslutte aktiviteten, rydde op og sige farvel.
Det er vigtigt at læse på tavlen ved børnenes gruppe. Her er beskeder og en lille notits om, hvad børnene har lavet i løbet af dagen.
Sørg for at der er ryddet op og fyldt op med skiftetøj i barnets skab, så er det nemmere for barnet at overskue.
Sig farvel til en voksen, så vi ved at I er gået.


Sygdom, fridage og tilskadekomst.
Hvis jeres barn har fri eller er syg, vil vi gerne have, at I ringer besked om, at det bliver hjemme og evt. hvad det fejler.

Vi modtager ikke syge børn i Regnbuen. Sygdom er ikke kun når barnet har feber. Barnet skal kunne deltage i børnehavens planlagte aktiviteter. Da vi er ude hver dag, skal børnene kunne være ude.

Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, bliver I kontaktet, så vi kan sætte de bedste foranstaltninger i værk for barnet. Vi giver ikke børnene medicin, medmindre der er tale om en kronisk sygdom eller livsvigtig medicin. I de tilfælde skal der være tydelig navn på, og vi skal altid have skriftlig anvisning på hvordan medicinen skal tages.

Hvis Jeres barn kommer til skade i børnehaven, ringer vi altid til jer. Vi vurderer om vi tager til læge eller på skadestue med barnet, eller om det kan vente til I henter barnet.


Kost
Vi tilbyder morgenmad i institutionen indtil kl. 7.30.

Vuggestuebørnene skal ikke selv have mad med. De får frugt om formiddagen, varm mad eller rugbrød til frokost og brød, frugtgrød eller lignende om eftermiddagen.

Børnehavebørnene skal medbringe sunde madpakker samt 4 stykker frugt om mandagen til en fælles eftermiddagsmad ordning. Ved den fælles eftermiddagsmad deles frugt og husets køkken leverere friskbagt brød.

De må selv disponere over deres madpakker indtil kl. 9.00 og efter kl. 14. Køleskabet vil være markeret med en rød hånd mellem kl. 9.00 og 14.00, ellers vil der være en grøn hånd på. Til frokost bliver børnene samlet og vi spiser sammen i grupperne. Institutionen serverer vand og mælk, så børnene skal ikke selv have drikkevarer med.

Der er maddag i børnehaven en dag om måneden. Børnene medbringer råvarerne til frokosten, som alle børnene er med til at tilberede.


Ferie og fridage.
Når der er ferie eller skolefridage, vil vi gerne vide, om jeres barn kommer eller har fri. Det er vigtigt, at jeres besvarelser er så korrekte som muligt, og de bliver afleveret indenfor tidsfristen. Vi planlægger personaleressourcerne ud fra, hvor mange børn der kommer.

Institutionen er lukket:
5. juni Grundlovsdag
24. december

På disse dage er der ikke alternativ pasning.

Mellem jul og nytår og i sommerferien vil der være arrangeret fællespasning med de øvrige institutioner i Mariager. Institutionerne er åbne på skift.


Mål
Vores mål er at skabe trygge og harmoniske børn. Vi mener, at børnene skal have medindflydelse på deres hverdag og derfor vægter
vi tid og plads til leg højt. Institutionen skal være et frirum, hvor man ikke altid skal noget. Det er dog vigtigt at udfordre børnene, da det er gennem oplevelser og aktiviteter de udvikler sig. Læring sker blandt andet, når børn bliver nysgerrige, øver sig og dermed tilegner sig nye færdigheder. Vi vil lære børnene ansvarlighed og selvstændighed. Ansvarlighed i forhold til andre børn og voksne, sig selv, naturen og materielle ting. At børn er selvstændige, giver dem en oplevelse af at kunne selv, det mener vi, er med til at højne deres selvværd.


At være ny i Regnbuen
Når barnet starter i Regnbuen, er det vigtigt at det foregår i tæt samarbejde mellem forældre og personale.

Nogle børn er fulde af gå på mod og indtager straks børnehaven eller vuggestuen, de får hurtigt nye bekendtskaber og har travlt med at undersøge og afprøve alle de nye muligheder. Det er selvfølgelig dejligt, at det hele tegner til at gå nemt og smertefrit. Men ofte ser vi, at børnene først reagerer på skiftet, når nyhedens interesse har lagt sig, og børnene finder ud af, at der rent faktisk er sket en forandring i deres liv.  

Andre børn er mere tilbageholdende overfor det nye, de iagttager og lærer stille og roligt, hvad det vil sige at gå i børnehave eller vuggestue.

Som voksne hjælper vi bedst børnene ved at anerkende og respektere deres følelser. Vi skal give dem lov til at være vrede eller kede af det. Det er en reel følelse, når man som lille barn kommer til en stor ny og ukendt verden. Men det hjælper meget at være omgivet af voksne, der forstår og accepterer det og er villige til at hjælpe.

En gang om året indkalder vi forældrene til legepladsdag. Ved fælles hjælp får vi malet og ”shinet” legepladsen op.

Af hensyn til børnenes sikkerhed er halstørklæder og snore i tøjet ikke tilladt.

 

Forældresamarbejde
Samarbejdet mellem forældre og pædagoger er baseret på et godt kend­skab til hinandens interesser, hold­ninger og mål. Derfor benytter vi os af forskellige kommu­nikationsveje.

Der er først og fremmest de daglige samtaler om barnets oplevelser og særlige forhold.

Der er tavler ved indgangen, ved stuerne og ved kontoret. Vi skriver om dagligdagen på tavlen. I kan bruge oplysningerne til at snakke med børnene om deres oplevelser.

Der holdes i løbet af året en række møder i institutionen, både for hele forældregruppen og for det enkelte barns forældre. Men i øvrigt er det sådan, at både foræl­dre og personale altid kan bede om en samtale, hvis der er behov for det.

Vi har forældreintra, hvor I kan se billeder fra hverdagen, får nyhedsbreve og laver ferietilmelding.
 

Vi glæder os til et godt samarbejde

 


Sidst opdateret 4. januar 2017