Gl. Hobrovej 3A, 9550 Mariager, Tlf.: 97115450 
 
  Forældrebestyrelsen
 
Forældrenes indflydelse på institutionen er sikret gennem loven om foræl­drebestyrelser i daginstitutioner.

Dagtilbud Mariager har én forældrebestyrelse for de tre institutioner, Lærkebo, Rabalderstræde og Regnbuen. Forældrebestyrelse består af 11 medlemmer, heraf 2 valgte forældrene fra hvert hus, 3 fra personalegruppen, 1 pædagogisk leder, samt dagtilbudslederen som er sekretær og har ifølge vedtægterne ikke stemmeret.
Der er valg til forældrebestyrelsenbestyrelsen på generalforsamlingen i september måned.

 

På intranettet "Min Institution" kan du som forældre se den aktuelle forældrebestyrelse.Styrelsesvedtægter for Mariagerfjord kommune.

- forkortet udgave

 

Forældrebestyrelsens sammensætning:

Forældrebestyrelsen sammensættes af forældre repræsentanter, personale og ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuddets tre huse. Dagtilbudslederen forældrebestyrelsens sekretær. - Det vil sige, at det er lederens ansvar at forberede sagerne og forelægge spørgsmål for bestyrelsen.

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen når valgperioden på 2 år ophører, eller når medlemmets barn ophører i institutionen.

Forældrebestyrelsens beføjelser:

Overordnede principper for daginstitutionens arbejde.

Overordnede principper for anvendelse af budgetrammen for de børnerelaterede konti.

Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fastansat personale.

 

Mødevirksomhed:

Der holdes mindst 4 møder årligt.

Formanden indkalder og laver dagsorden i samarbejde med lederen.

Der føres referat/beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger.

Referatet skal være let tilgængeligt for alle institutionens forældre via "Min Institution" intranet.


Sidst opdateret 1. december 2015